Skip to main content

Ibadah Umrah : Hukum Umrah


Hukum mengerjakan umrah adalah sama dengan hukum mengerjakan haji iaitu wajib sekali seumur hidup bagi sesiapa yang berkuasa atau berupaya melakukannya. Dalil wajib umrah ialah seperti pada firman Allah s.w.t. :

وَٲَﺗِﻤّ‍ُّّﻮا◌اﻟْﺤَﺞّ‏َوَاﻟْﻌُﻤْﺮَةَ◌ﻟِﻠﻪِ

Maksudnya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. (Al-Baqarah: 196).

Daripada hadis, dalil wajib umrah ialah hadis riwayat ad-Dailami:

Daripada Zaid bin Tsabit r.a. berkata ia: “Telah bersabda Rasulullah s.a.w.: “Mengerjakan haji dan umrah itu dua fardu yang hanya sekali sahaja (bagi seseorang Islam yang cukup syarat), bolehlah engkau kerjakan mana satu dahulu (sama ada haji ataupun umrah).””

Bagi kebanyakan orang, mereka melakukan ibadat umrah ketika mereka menunaikan haji bagi menjimatkan perbelanjaan dan juga masa. Namun, pada ketika ini, kerajaan Arab Saudi mengehadkan bilangan jemaah daripada sesebuah negara ialah sebanyak 0.1 peratus sahaja daripada bilangan penduduk negara tersebut. Oleh yang demikian, bakal jemaah haji Malaysia misalnya, selepas mendaftar, terpaksa menunggu sehingga 10 tahun baru boleh menunaikan fardu haji. Oleh yang demikian ramai yang mengambil keputusan melakukan ibadah umrah terlebih dahulu.

Perlulah diingat bagi yang mengerjakan umrah buat pertama kalinya, maka umrah itu ialah umrah wajib. Umrah-umrah lain yang dilakukan selepas itu ialah umrah sunat, hatta umrah yang mengiringi ibadah haji. Oleh yang demikian, umrah yang pertama kali tersebut perlulah dilakukan dengan sebaik mungkin dengan melakukan manasik umrah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.

Satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah, kadang-kadang kita dapati ramai orang pergi melakukan umrah sunat beberapa kali tetapi masih tidak menunaikan ibadah haji. Umrah pertama wajib, umrah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya adalah sunat. Haji pertama kali adalah wajib. Maka perkara ini perlulah diperbetulkan. Sebab walaupun senarai menunggu haji adalah terlalu lama, tetapi saya dapati ia boleh dipendekkan jika kita pergi melalui pakej. Jadi belanja umrah-umrah sunat boleh digunakan untuk menunaikan haji melalui pakej. Oleh itu barulah tuntutan kewajiban menunaikan haji terlepas daripada seseorang.

Kredit : http://msaadhamid.blogspot.com

Popular posts from this blog

Ibadah Umrah

Ibadah Umrah Ibadah Umrah

Umrah ialah Haji kecil, ia diambil dari perkataan al-I'timar iaitu (ziarah). Orang yang mengerjakan Umrah akan berniat Ihram Umrah dari miqat, mengerjakan Tawaf Qudum, bersaie dan seterusnya bertahallul dari Ihramnya dengan bercukur atau bergunting.
1. Beriham Dari Miqat 
Miqat Zamani: 
Empat orang Imam telah bersependapat bahawa mengerjakan ibadat Umrah pada kesemua hari-hari di dalam setahun adalah harus kecuali lima hari mengikut pendapat Imam Hanafi iaitu pada hari Arafah dan empat hari selepasnya. Mereka berpendapat mengerjakan ibadat Umrah pada hari-hari tersebut adalah makruh yang membawa kepada haram.

Tanda Sempadan Tanah Haram:
Tan'im:Jalan menuju ke Madinah sejauh 6 km dari Mekah.Wadi Nakhlah:Di timur laut sebelah Iraq dan jaraknya dengan Mekah sejauh 41 km.Ja'ranah:Di sebelah timur sejauh 16 km.Adhah:Jalan menuju ke Yaman dan jaraknya dengan Mekah sejauh 12 km.Hudaibiyah:Di sebelah barat jalan ke Jeddah dan dinamakan sekarang ini dengan Asy-S…

Ibadah Haji

Ibadah Haji
HajiDefinisi Haji:Haji dari sudut bahasa:Menuju kepada Allah Yang Maha Agung.Haji dari sudut Syarak:Mengabdikan diri kepada Allah s.w.t dengan mengerjakan ibadat Haji. Ia adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dikerjakan pada masa, tempat dan cara tertentu.
Semua Mazhab bersependapat tentang definisi Haji.
Haji Tamattu`
Haji Tamattu' ialah berihram Umrah pada bulan-bulan Haji. Setelah selesai mengerjakan Umrah dan telahpun bertahalul, orang haji akan berniat Ihram Haji pada hari Tarwiah dan dia dikenakan menyembelih Dam.
Haji Qiran
Haji Qiran ialah berniat Umrah dan Haji secara serentak dan orang Haji tidak boleh bertahallul dari Ihram sebelum melontar Jamrah Aqabah serta bercukur atau bergunting. Dia dikenakan menyembelih Dam.
Haji Ifrad
Haji Ifrad ialah berniat Ihram Haji sahaja dari miqat kemudian hendaklah kekal di dalam Ihramnya sehingga ke hari Nahar (korban). Orang Haji yang mengerjakan Haji Ifrad tidak dikenakan Dam.
Hukum dan Dalilnya:
Ibadat Haji difardhukan sekali…