Skip to main content

Umrah : Miqat Umrah


Miqat bermaksud ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji atau umrah. Miqat terbahagi kepada dua iaitu miqat zamani (ketentuan masa) dan miqat makani (ketentuan tempat).

Miqat zamani – ketentuan masa untuk melakukan umrah ialah sepanjang tahun iaitu selain dari masa seseorang itu berihram haji.  Miqat masa untuk menunaikan haji pula ialah dari 1 haribulan Syawal hingga terbit fajar hari yang ke-10 bulan Zulhijjah. Tempoh inilah dikenali sebagai bulan-bulan haji.

Miqat maqani –  sempadan terakhir tempat bagi berniat ihram umrah atau haji adalah mengikut arah dari mana seseorang itu datang untuk masuk ke tanah suci Makkah bagi penduduk di luar kota Makkah.
Terdapat 5 miqat bagi ihram haji atau umrah iaitu:

1. Yalamlam – bagi yang datang dari arah Yaman. Pada satu ketika dulu, orang Malaysia yang menaiki kapal laut mengenakan pakaian ihram dan berniat ihram di atas kapal apabila melalui miqat ini.

2. Bir Ali atau Zulhulaifah – bagi yang datang dari arah Madinah dengan bas, kereta, dsb. Bagi mereka yang menaiki pesawat kapalterbang, miqat mereka ialah di lapangan terbang Madinah.3. Al-Juhfah – bagi yang datang dari arah Mesir, Syam, Tunisia, Jordan, Lubnan, Palestin dsb.

4. Zatu Irqin – bagi yang datang dari arah Iraq.

5. Qarnul Manazil – bagi yang datang dari arah Najd, Kuwait, dan juga jemaah Malaysia dan Asia Tenggara yang datang dengan menaiki kapalterbang.

Bagi jemaah Malaysia, jika pakej umrahnya masuk terus ke Makkah dahulu baru ziarah ke Madinah maka sempadan terakhir untuk berniat ihram ialah di ruang angkasa Qarnul Manazil iaitu kira-kira satu jam sebelum kapalterbang mendarat di Jeddah. Namun di nasihatkan agar jemaah memakai ihram di rumah atau di lapangan terbang KLIA terlebih dahulu sebab adalah terlalu rumit untuk memakai ihram dalam kapal terbang.

Bagi jemaah Malaysia yang berangkat ke Madinah untuk menziarahi Rasulullah s.a.w. terlebih dahulu kemudian baru ke Makkah, maka miqatnya ialah sama dengan miqat penduduk Madinah iaitu di Bir Ali –  jika menaiki bas, atau di Lapangan Terbang Madinah jika menaiki kapal terbang ke Jeddah.

Bagi jemaah Malaysia yang mana jadual penerbangan mereka terpaksa transit (bukan menaiki MAS atau Saudia Airlines) maka miqat mereka bergantung kepada tempat mereka transit.  Jika mereka transit di Jordan, maka miqat mereka ialah di Juhfah.  Jika transit di Bahrin maka miqat di Qarnul Manazil. Pilot kapal terbang akan mengumumkan yang kapalterbang akan melintasi kawasan miqat dalam tempoh setengah jam dsb.  JAdi para jemaah perlu prihatin tentang tempat-tempat miqat mereka.

Setelah jemaah berada di Makkah, dan telah selesai melaksanakan manasik umrah, maka jika ia ingin mengerjakan lagi umrah-umrah selanjutnya maka ia perlu keluar ke tanah halal untuk berniat ihram.  Untuk itu mereka bolehlah pergi ke:

– Tan'aim (paling dekat dengan Makkah, tambang bas hanya 2 riyal). Di sini ialah tempat miqat isteri Nabi iaitu saidatina Aisyah.– Ja'ranah iaitu tempat miqat Rasulullah s.a.w. –  lebih afdal berihram di sini.– Hudaibiyah (Syumaisi), tempat Nabi terhalang memasuki Makkah untuk menunaikan umrah pada tahun ke 6 Hijrah.  Di sinilah berlakukan Perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi dengan orang Quraish Makkah.– Di Arafah dan di mana-mana kawasan tanah halal.


Popular posts from this blog

Ibadah Umrah

Ibadah Umrah Ibadah Umrah

Umrah ialah Haji kecil, ia diambil dari perkataan al-I'timar iaitu (ziarah). Orang yang mengerjakan Umrah akan berniat Ihram Umrah dari miqat, mengerjakan Tawaf Qudum, bersaie dan seterusnya bertahallul dari Ihramnya dengan bercukur atau bergunting.
1. Beriham Dari Miqat 
Miqat Zamani: 
Empat orang Imam telah bersependapat bahawa mengerjakan ibadat Umrah pada kesemua hari-hari di dalam setahun adalah harus kecuali lima hari mengikut pendapat Imam Hanafi iaitu pada hari Arafah dan empat hari selepasnya. Mereka berpendapat mengerjakan ibadat Umrah pada hari-hari tersebut adalah makruh yang membawa kepada haram.

Tanda Sempadan Tanah Haram:
Tan'im:Jalan menuju ke Madinah sejauh 6 km dari Mekah.Wadi Nakhlah:Di timur laut sebelah Iraq dan jaraknya dengan Mekah sejauh 41 km.Ja'ranah:Di sebelah timur sejauh 16 km.Adhah:Jalan menuju ke Yaman dan jaraknya dengan Mekah sejauh 12 km.Hudaibiyah:Di sebelah barat jalan ke Jeddah dan dinamakan sekarang ini dengan Asy-S…

Ibadah Haji

Ibadah Haji
HajiDefinisi Haji:Haji dari sudut bahasa:Menuju kepada Allah Yang Maha Agung.Haji dari sudut Syarak:Mengabdikan diri kepada Allah s.w.t dengan mengerjakan ibadat Haji. Ia adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dikerjakan pada masa, tempat dan cara tertentu.
Semua Mazhab bersependapat tentang definisi Haji.
Haji Tamattu`
Haji Tamattu' ialah berihram Umrah pada bulan-bulan Haji. Setelah selesai mengerjakan Umrah dan telahpun bertahalul, orang haji akan berniat Ihram Haji pada hari Tarwiah dan dia dikenakan menyembelih Dam.
Haji Qiran
Haji Qiran ialah berniat Umrah dan Haji secara serentak dan orang Haji tidak boleh bertahallul dari Ihram sebelum melontar Jamrah Aqabah serta bercukur atau bergunting. Dia dikenakan menyembelih Dam.
Haji Ifrad
Haji Ifrad ialah berniat Ihram Haji sahaja dari miqat kemudian hendaklah kekal di dalam Ihramnya sehingga ke hari Nahar (korban). Orang Haji yang mengerjakan Haji Ifrad tidak dikenakan Dam.
Hukum dan Dalilnya:
Ibadat Haji difardhukan sekali…