Skip to main content

Ibadah Umrah : Syarat-syarat Umrah


Syarat-syarat wajib menunaikan umrah adalah sama dengan syarat wajib menunaikan haji iaitu:


1. Islam – tidak wajib bagi yang bukan Islam.
2. Berakal – tidak wajib bagi yang tidak siuman, gila, atau hilang akal – malah tidak sah umrahnya bagi yang tidak berakal.
3. Akil Baligh – tidak wajib bagi yang belum baligh.
4. Merdeka – tidak wajib bagi seorang hamba abdi.
5. Berkuasa untuk sampai ke Mekah sama ada dengan sendiri atau dengan bantuan orang lain.


Syarat tambahan bagi perempuan:


6. Dengan izin suami atau wali
7. Ditemani oleh suami/mahram/perempuan-perempuan yang thiqah (dipercayai).


Penerangan Ringkas Berkuasa Dengan Sendiri


1. Ada bekalan dan perbelanjaan yang halal, walaupun dengan pemberian orang, tanpa menjual harta atau berhutang.


Saya dapati jemaah daripada Indonesia ramai yang membuat pinjaman bank untuk melaksanakan haji. Dr. Marsitah Ibrahim pun berpendapat, jemaah boleh hutang bank untuk melaksanakan haji. Pendapat sebegini adalah tidak tepat kerana jika seseorang itu tidak berkeupayaan untuk menunaikan haji, maka kewajipan berhaji tersebut gugur dengan sendirinya. Islam itu mudah, kalau tidak mampu maka tidak perlulah menunaikan haji / umrah. Sepatutnya kita bersyukur kerana terlepas daripada tuntutan tersebut.


2. Ada kenderaan pergi dan balik (termasuk tambang yang mencukupi).


Abang ipar saya sangat teringin untuk menunaikan haji. Dia mampu dari segi kewangan dan fizikal. Tetapi dia mengidap sejenis penyakit yang ganjil iaitu takut tempat tinggi – Altophobia. Dia boleh pitam jika menaiki lif, apatah lagi jika naik kapalterbang. Suatu masa dahulu, jemaah boleh menaiki kapal haji, tetapi perkhidmatan kapal haji telah lama ditamatkan, iaitu di sekitar pertengahan tahun 1970an. Salah satu alternatif yang ada baginya ialah dengan melalui jalan darat – tetapi itu pun kurang selamat sebab banyak keganasan di laluan menuju Makkah. Maka tuntutan menunaikan haji / umrah bagai ipar saya ini adalah terangkat.


3. Ada bekalan atau nafkah untuk keluarga dan tanggungan yang ditinggalkan.


4. Aman perjalanan.


5. Sihat tubuh badan.


6. Berkesempatan masa, tanpa bertangguh kecuali bersebab.
Berkuasa Dengan Pertolongan Orang Lain (Badal Haji)


1. Uzur tidak dapat mengerjakan haji / umrah


2. Sakit yang tiada harapan sembuh – contohnya mengidap Systemic Lupus Erythematosus (SLE) yang mana pesakit ini tidak boleh berada dalam cuaca yang panas atau terlalu sejuk.


3. Terlalu tua.


4. Telah meninggal dunia yang mana si mati mampu menunaikan haji / umrah semasa hidupnya tetapi tidak sempat menunaikan umrah / haji. Oleh yang demikian, warisnya atau orang lain boleh menunaikan ‘umrah ganti’ atau badal umrah bagi pihaknya sama ada dengan upah atau sukarela.


Berkuasa Dengan Pertolongan Orang Lain (Bagi Wanita)


1. Hendaklah dengan izin suami atau wali.


2. Hendaklah ditemani suami, atau mahram (lelaki yang haram kahwin dengannya) atau ditemani tiga orang perempuan yang thiqah (dapat dipercayai dan ahli ibadah), sebagai ganti mahram.


Kredit: http://msaadhamid.blogspot.com

Popular posts from this blog

Ibadah Umrah

Ibadah Umrah Ibadah Umrah

Umrah ialah Haji kecil, ia diambil dari perkataan al-I'timar iaitu (ziarah). Orang yang mengerjakan Umrah akan berniat Ihram Umrah dari miqat, mengerjakan Tawaf Qudum, bersaie dan seterusnya bertahallul dari Ihramnya dengan bercukur atau bergunting.
1. Beriham Dari Miqat 
Miqat Zamani: 
Empat orang Imam telah bersependapat bahawa mengerjakan ibadat Umrah pada kesemua hari-hari di dalam setahun adalah harus kecuali lima hari mengikut pendapat Imam Hanafi iaitu pada hari Arafah dan empat hari selepasnya. Mereka berpendapat mengerjakan ibadat Umrah pada hari-hari tersebut adalah makruh yang membawa kepada haram.

Tanda Sempadan Tanah Haram:
Tan'im:Jalan menuju ke Madinah sejauh 6 km dari Mekah.Wadi Nakhlah:Di timur laut sebelah Iraq dan jaraknya dengan Mekah sejauh 41 km.Ja'ranah:Di sebelah timur sejauh 16 km.Adhah:Jalan menuju ke Yaman dan jaraknya dengan Mekah sejauh 12 km.Hudaibiyah:Di sebelah barat jalan ke Jeddah dan dinamakan sekarang ini dengan Asy-S…

Ibadah Haji

Ibadah Haji
HajiDefinisi Haji:Haji dari sudut bahasa:Menuju kepada Allah Yang Maha Agung.Haji dari sudut Syarak:Mengabdikan diri kepada Allah s.w.t dengan mengerjakan ibadat Haji. Ia adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dikerjakan pada masa, tempat dan cara tertentu.
Semua Mazhab bersependapat tentang definisi Haji.
Haji Tamattu`
Haji Tamattu' ialah berihram Umrah pada bulan-bulan Haji. Setelah selesai mengerjakan Umrah dan telahpun bertahalul, orang haji akan berniat Ihram Haji pada hari Tarwiah dan dia dikenakan menyembelih Dam.
Haji Qiran
Haji Qiran ialah berniat Umrah dan Haji secara serentak dan orang Haji tidak boleh bertahallul dari Ihram sebelum melontar Jamrah Aqabah serta bercukur atau bergunting. Dia dikenakan menyembelih Dam.
Haji Ifrad
Haji Ifrad ialah berniat Ihram Haji sahaja dari miqat kemudian hendaklah kekal di dalam Ihramnya sehingga ke hari Nahar (korban). Orang Haji yang mengerjakan Haji Ifrad tidak dikenakan Dam.
Hukum dan Dalilnya:
Ibadat Haji difardhukan sekali…